Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

RGV250 CARBSRGV250 CARBS


E-00 Japan (domestic home market)
E-01 General (general export)

E-02 England (UK)


E-04 France


E-21 Belgium


E-22 Germany (former West-Germany)
E-24 Australia


E-34 Italy
BIKE JDM SP FL/FNL JDM SP FM/FNM JDM SP FN/FNN JDM SP FP JDM L JDM M JDM P JDM R
MARKET E-00 E-00 E-00 E-00 E-00 E-00 E-00 E-00
TYPE TM34SS TM34SS TM34SS TM32SS VM32SS TM30SS TM30 TM30
SIZE 34mm 34mm 34mm 32mm 32mm 32×28mm 32×28mm 32×28mm
MODEL 22D1 22D6 22D6 - 22D0 22D5 23D2 23D2
The main jet(M.J.) L:#270 R:#280 L:#270 R:#280 L:#270 R:#280 L:#250 R:#240 L:#250 R:#270 L:#260 R:#260 L:260 R:250 L:260 R:250
main air jet(M.A.J) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6
Jet needle(J.N) 6FL85-55-3 6FLD86-56-3 6GH9-55 6GH9-55 6GH9-55 6GH9-55 6FL-85-55 6FL-85-55 6FL85-55-3 6FLD86-56-3 6GH8-55 6GH9-55 6GH13-55 6GH13-55 6GH13-55 6GH13-55
Needle jet(N.J.) O-8 P-0 P-0 P-0 O-9 O-9 L:P-5 R:P-4 P-5 P-4
Pilot jet(P.J.) 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 20 20
Pilot air jet(P.A.J) 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1 1
Power jet 1(PWJ1) L:60 R:50 L:40 R:35 L:40 R:35 L:50 R:57.5 L:60 R:50 - - - - - -
Power jet 2(PWJ2) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 - - -BIKE EXPORT K EXPORT L EXPORT M EXPORT M EXPORT M EXPORT P EXPORT P  RS250
MARKET E-01 E-02,04,21,24,34 E-02,04,21,24,34 E-22 E-01 E-02,04,21,24,34 E-22  
TYPE VM32SS VM34SS TM34SS TM34SS TM34SS TM34SS TM34SS TM34SS
SIZE 32mm 34mm 34mm 34mm 34mm 34MM 34MM 34mm
MODEL 12C00 12C30 22D2 22D3 22D4 22D2 22D7 23D4
The main jet(M.J.) L:#200 L:#200 L:#270 L:#270 L:#250 R:#270 L:#270 R:#280 L:#270 R:#270 L:#270 R:#280 L:#260 R:#250 L:#270 R:#280
main air jet(M.A.J) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 1,5
Jet needle(J.N) 6FL65-54-4 6FL65-54-4 6CIF02-56-3 6CKFO2-56-3 6FL85-55-3 6FLD86-56-3 6GH8-55-3 6GH8-55-3 6FL85-55-3 6FLD86-56-2 6GH8-55-3 6GH8-55-3 6FL89-55-3 6FL89-55-3 6GH8-55-3 6GH8-55-3
Needle jet(N.J.) 0-6 0-6 P-0 0-8 0-9 0-9 0-9 0-7 O-8
Pilot jet(P.J.) 25 27,5 27,5 20 27,5 27,5 22,5 27,5
Pilot air jet(P.A.J) AIR SCREW 2 TURNS AIR SCREW 1.75 TURN 0,6 0,6 0,6 0,6 AIR SCREW 1.25 TURN 0,6
Power jet 1(PWJ1) L:100 R:100 L:75 R:65 L:55 R:35 55 L:55 R:45 55 L:45 R:35 L:55 R:35
Power jet 2(PWJ2) 1 L:0.8 R:0.7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου